Dorpsraad gevraagd voor Buurtcadeau Oranje Fonds

Het Oranjefonds wil het dorp Gorssel via een bewonersvereniging een zogenaamd Oranje Fonds Buurtcadeau schenken: een bedrag van € 3.000. De Vereniging Dorpsraad Gorssel is, als belangenvereniging, gevraagd hiervoor een voorstel te doen. De Dorpsraad roept alle Gorsselnaren op voor de invulling van dit cadeau ideeën aan te leveren. Wie heeft het leukste idee?

OranjeFondsLogoEnige tijd geleden is in een Gorsselse straat een Postcode Loterij Straatprijs terechtgekomen. Het Oranje Fonds, dat een groot deel van zijn fondsen ontvangt van de Nationale Postcode Loterij, ondersteunt in elke buurt met dezelfde postcode een buurtorganisatie of bewonerscollectief met een zogenaamd Oranje Fonds Buurtcadeau: een bedrag van € 3.000. 

De Dorpsraad beslist hierover natuurlijk niet alleen. Daarom worden alle Gorsselnaren (lid of geen lid van de Vereniging) uitgenodigd voor de invulling van dit cadeau ideeën aan te leveren. Om een verantwoorde keuze te maken zullen enkele Gorsselnaren helpen bij de beoordeling van de ideeën. Deze ‘jury’ bestaat uit Irma Harmsen (SCW Gorssel), Lonneke Schaafsma (Swits, Ondernemersvereniging Gorssel Buitengewoon), Peter Smook (notaris) en Hans Geerlink (voorzitter Dorpsraad). Zij zullen de inzendingen beoordelen op basis van de voorwaarden van het Oranje Fonds, de originaliteit, de uitvoerbaarheid en de financiële haalbaarheid.

Besteding van de € 3.000 dient ten goede te komen aan de leefbaarheid en sociale samenhang van het hele dorp. Voorstellen kunnen tot 15 april as. worden ingediend.
Verdere voorwaarden waar plannen aan moeten voldoen vindt u in het nieuwsartikel op Gorssel.nl en in De Gids van 13 maart as.


Gorssel, 11 maart 2013