Dorpsraad betrekt inwoners Gorssel bij Structuurvisie

De Dorpsraad heeft met de gemeente afgesproken dat we de structuurvisie vanuit ons dorp met zoveel mogelijk input van de inwoners zal organiseren. Er zal een dorpsavond worden belegd om te horen wat u belangrijk vindt voor de structuurvisie. Deze avond wordt voorbereid door een kerngroep en een werkgroep. De werkgroep zal breed worden samengesteld en moet representatief zijn voor heel Gorssel. Wilt u meedoen in de werkgroep? Graag, we kunnen nog enige mensen gebruiken.
Lees het uitgebreide artikel over onze plannen voor de structuurvisie op Gorssel.nl >>>