Agenda Algemene Ledenvergadering Dorpsraad Gorssel

Wat: Algemene LedenvergaderingWanneer: 2 juni 2022 om 20:00 uur, inloop vanaf 19.30uWaar: J.A. de Vullerschool te GorsselAgenda:  Begin 2018 is met veel inbreng van de inwoners van Gorssel het Dorpsplan Gorssel 2018-2023 tot stand gekomen. Dit Dorpsplan loopt volgend jaar af. Informeel samenzijn met bitterballen en een borrel.Correspondentieadres:info@dorpsraadgorssel.nl

Gepubliceerd op

Financieel Jaarverslag 2021

Hier kunt u het financieel jaarverslag 2021 inzien. Tijdens de ALV op 2 juni 2022 wordt dit kort besproken. Klikt u hieronder voor de diverse financiële stukken.  Boekhouding 2021 werkexemplaar Dorpsraad kascommissie 2022 U kunt ons contacteren wanneer u vragen heeft.

Gepubliceerd op

Financieel Jaarverslag 2020

Hier kunt u het financieel jaarverslag 2020 inzien. Tijdens de digitale ALV op 17 mei 2021 wordt dit kort besproken. Klikt u hieronder voor de diverse financiële stukken. Winst -en verliesrekening 2020 kunt ons contacteren wanneer u vragen heeft.

Gepubliceerd op

Financieel Jaarverslag 2019 goedgekeurd

Uiteraard willen we  met onze leden het financieel jaarverslag delen. Normaal gesproken doen we dit tijdens een ALV, maar vanwege het Covid-virus is dat lastig op dit moment. Wij hopen u op deze manier toch te betrekken bij het reilen en zeilen van de Dorpsraad. De Kascommissie heeft decharge verleend met als opmerking dat ‘we…

Gepubliceerd op

Verslag ALV 5 september 2018

Verslag algemene ledenvergadering Dorpsraad  5 september 2018 in de NH kerk te Gorssel De voorzitter Hans Geerlink opent de vergadering en heet allen die in grote getale gekomen zijn welkom. De notulen van de vorige algemene ledenvergadering worden besproken. Een omissie in het verslag wordt als volgt aangevuld: “Het financieel verslag is goedgekeurd door de ledenvergadering…

Gepubliceerd op