Bouwplan Poststraat 7 opnieuw op agenda van gemeenteraad

Poststr7Ontwerp150x115De plannen voor nieuwbouw aan de Poststraat 7 in Gorssel staan op de agenda van het Ronde Tafel Gesprek van de gemeenteraad op 6 februari 2012. De eigenaar heeft voor de derde keer een qua uiterlijk en volume ongewijzigd bouwplan ingediend, nadat daarvoor al plannen voor een nog groter gebouw waren afgewezen. De eerste aanvraag voor het voorliggende ontwerp is op 11 okober 2010 door de gemeenteraad unaniem en in krachtige bewoordingen van tafel geveegd. De raad achtte het ontwerp te groot, te hoog, niet passend op die kleine plek, in de omgeving en bij het dorpse karakter van Gorssel. De raad had daarbij tevens aangegeven dat het college de regie in handen moest nemen voor een ontwerp bestemmingsplan in goede afstemming met de Dorpsraad en de omwonenden. Dorpsraad en omwonenden zijn onlangs totaal verrast toen bleek dat hetzelfde plan reeds op 8 juni 2011 opnieuw is ingediend en nu is geagendeerd voor het RTG. De Dorpsraad heeft haar ongenoegen overgebracht aan het college en aan de raad. Voor dit bouwplan is geen draagvlak en het college zou een consistente boodschap moeten uitdragen aan de eigenaar, gebaseerd op het raadsbesluit van 11 oktober 2010.