ALV op 30 mei 2018 over Dorps Ontwikkelings Plan

De Dorpsraad Gorssel houdt op 30 mei 2018 in de kerk aan de Hoofdstraat 27 in Gorssel haar jaarlijkse ledenvergadering. Inloop (met koffie of thee) vanaf 19.30 uur, start van de bijeenkomst 20.00 uur. Noteert u vast de datum!

n

Naast de gebruikelijke verenigingstechnische zaken en een toelichting op de gang van zaken in 2017 en 2018, wordt een belangrijk deel van de bijeenkomst besteed aan het nieuwe dorpsplan. Dat plan is binnenkort in concept klaar en wordt in de ledenvergadering toegelicht. Tijdens de ledenvergadering en gedurende enkele weken daarna kunnen de inwoners van Gorssel nog reageren op het concept. Daarna gaat de kerngroep het dorpsplan definitief maken.

n

Tijdens een extra ledenvergadering op 5 september 2018 wordt het plan dan vastgesteld en aangeboden aan de gemeente. Die extra ledenvergadering zal ook de start zijn om met de aandachtspunten uit het nieuwe dorpsplan aan de slag te gaan, met een deels nieuw bestuur en met enthousiaste dorpsgenoten.

n

Naar verwachting is het concept-dorpsplan vanaf 23 mei 2018 voor iedereen beschikbaar; dat zal via De Gids en Gorssel.nl bekend gemaakt worden. 

n

Zoals gebruikelijk nodigt de Dorpsraad niet alleen haar leden uit voor de ledenvergadering van 30 mei, maar alle inwoners uit Gorssel. Die laatsten mogen gewoon meedoen met de vergadering en dus ook meepraten over het dorpsplan, maar over de verenigingszaken hebben ze geen stemrecht. Ook vertegenwoordigers van de gemeente (raad, wethouder, ambtenaren) zijn uitgenodigd.

n

De 350 dorpsraadleden ontvangen komende week nog de formele uitnodiging en dan zijn ook de vergaderstukken op deze website te vinden.

n