26 maart 2018: dorpsavond maatschappelijke voorzieningen

 

n

 

n

We nodigen de inwoners van Gorssel graag uit mee te praten over de toekomst van de

n

MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN IN GORSSEL

n

Maandag 26 maart 2018 om 20.00 uur in de protestantse kerk in Gorssel

n

n

 

n

Ter voorbereiding van een nieuw dorpsplan 2018-2022 is door een actieve groep dorpsgenoten de afgelopen tijd veel werk verricht. Op 20 februari jl. bezochten in De Borkel bijna 200 Gorsselnaren een door de Kerngroep Dorpsplan georganiseerde dorpsbijeenkomst. Op die avond is veel informatie verzameld voor het nieuwe dorpsplan. U kunt er op de speciale dorpsplanpagina op Gorssel.nl van alles over lezen.

n

Op 20 februari werd al aangekondigd dat speciaal over de voorzieningen in Gorssel een extra dorpsavond wordt georganiseerd. Daar nodigen we u als lid van de Vereniging Dorpsraad Gorssel voor uit.

n

In Gorssel willen we natuurlijk graag de maatschappelijke voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden. Maar we hebben wel te maken met het gemeentelijke accommodatiebeleid en met de omvang en fysieke staat van de voorzieningen. Diverse voorzieningen zijn te groot, zoals de school, ’t Trefpunt, het tennispark en het zwembad, of ze zijn te oud of missen klandizie. Het heeft deels met vergrijzing te maken en met andere wensen bij gebruikers. Er zal dus iets moeten gebeuren.

n

Het dorp Gorssel is veranderd, zoveel is duidelijk. Maar wat vinden we van waarde en willen we behouden? Wat kan of moet anders? Welke opties en alternatieven zijn het onderzoeken waard?

n

Op maandag 26 maart gaan Dorpsraad, Gemeente, Werkgroep Accommodaties en Kerngroep Dorpsplan graag met dorpsgenoten in gesprek over de meest gewenste richting.

n

De leiding van het gesprek op die avond is in handen van Ingrid de Moel, directeur van Bouwstenen voor Sociaal, een onafhankelijk sectorverbindend platform voor maatschappelijk vastgoed.

n

Als u in het bezit bent van een smartphone, neemt u die dan vooral mee. Een onderdeel van het programma bestaat uit het peilen van gegevens en meningen en daarbij is een smartphone heel handig. Maar uiteraard bent u zonder smartphone ook van harte uitgenodigd.

n

Graag ontmoeten wij u op deze avond. Komt u op tijd, de koffie en thee staan klaar!

n

Gorssel, 16 maart 2018

nn