Gorssel bloeit

Gorssel bloeit is een initiatief van de werkgroep Centrum en Economie Gorssel en het heeft als doel om een organisatie op te richten op basis van vrijwilligers die in en om het centrum van Gorssel het onderhoud van bloembakken en aanverwante voorzieningen zal verzorgen. Dit naar voorbeeld van de stichting SDT in Twello, deze stichting onderhoudt jaarrond circa 100 plantenbakken en enkele rotondes in en om Twello.

De bedoeling van dit project is dat het Gorsselaren verbindt met en betrekt bij het centrum, een centrum waar we trots op mogen zijn en dat ook een beetje van ons allemaal is!

In eerste instantie zal worden bekeken of dit initiatief haalbaar is en gedragen wordt door alle belanghebbenden