Volgend jaar meer duidelijk over toekomst Gorsselse accomodaties

ARTIKEL STENTOR 13/11/19
Pas volgend jaar klaarheid over toekomst van Gorsselse sportvelden, school en cultureel centrum
De plannenmakerij rondom de toekomst van een accommodaties in Gorssel heeft vertraging opgelopen. Aan het begin van dit jaar dacht de Dorpsraad van Gorssel dat 2019 ‘het jaar van de waarheid’ zou worden, maar het is nu al zeker dat pas op z’n vroegst in het eerste deel van 2020 er klare wijn geschonken kan worden.

Jan Witting 13-11-19, 07:00 Laatste update: 11:54
In 2020 moet duidelijk zijn welke varianten de voorkeur van het dorp hebben en moet de gemeentepolitiek de uiteindelijke keuze bepalen.

Niet blijven praten
,,We kunnen niet blijven praten. Ik denk dat alle partijen dan ook wel eens duidelijkheid willen’’, meent Igor Grevers, de ‘aanjager’van het project namens de gemeente Lochem.

Te oud, te groot
Al vele jaren wordt er in Gorssel gesproken over hoe het verder moet met accommodaties als de voetbalvelden, de tennisvelden, het openluchtzwembad, de basisschool en cultureel centrum/sporthal ’t Trefpunt. Kern van al deze voorzieningen is dat ze heel veel onderhoud nodig hebben de komende jaren. Sommige accommodaties zijn bovendien veel te groot. Daarom is er jaren geleden al een werkgroepje aan de gang gegaan en dat resulteerde in een clusterplan: alle voorzieningen op één locatie. Groot voordeel daarvan zou onder meer zijn dat organisaties van gezamenlijke ruimtes gebruik kunnen maken waardoor de boel efficiënter gebruikt kan worden.

Verzet
Dat plan stuitte echter op groot verzet binnen het dorp. Velen vonden dat grote clusterplan te ambitieus. Bovendien zou het betekenen dat als nieuwe locatie een plek aan de westkant van de provinciale weg gevonden zou moeten worden. Dat zou betekenen dat de schoolkinderen de drukke weg Deventer-Zutphen een paar keer per dag over zouden moeten steken. De school hoort in het centrum van het dorp, was destijds een veel gehoorde opmerkingen.

Vaag
In maart van dit jaar is er een dorpsraadpleging geweest over de toen voorliggende plannen. De scenario’s die toen ter tafel kwamen waren voor de meeste aanwezigen te vaag. Daarom is de werkgroep Gorsselse Accommodaties (GA ) aan de slag gegaan om te komen tot drie voorkeursvarianten. De ruimte, de investeringskosten en de exploitatiekosten op jaarbasis van de diverse modellen worden nu doorgerekend door adviesbureau Twijntra Gudde. Grevers verwacht dat de achterban van de diverse partijen zijn licht kan laten schijnen over de drie varianten in het eerste kwartaal van volgend jaar. Daarna verwacht Grevers ook nog een bijeenkomst te organiseren voor alle Gorsselnaren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat op die bijeenkomst gestemd gaat worden over de varianten, aldus Grevers.

Het beste
Het is niet uitgesloten dat het aanvankelijke plan, alle voorzieningen geclusterd op één terrein, ook deel gaat uitmaken van de drie mogelijkheden. Vertegenwoordigers van de sportclubs en ’t Trefpunt hebben steeds volgehouden dat ze hun aanvankelijk plan eigenlijk nog steeds het beste vinden. Website
Bedoeling is dat er eerdaags ook een website in het leven wordt geroepen door Gorsselse Accommodaties. De werkgroep wil daarmee de inwoners van het dorp beter op de hoogte houden van de ontwikkelingen.