Praat mee over de toekomst van Gorssel! Voor leden en niet leden van de Dorpsraad

Het Dorpsplan is toe aan een update. Dit plan, dat hier te lezen is, is het uitgangspunt bij gemeentelijke besluitvorming en bedoeld om vooruit te kijken en richting te geven aan de koers die Gorssel wil varen. Om deze ‘kar’ te trekken zoeken we u en jullie! Op 11 januari 2023 krijgen inwoners de gelegenheid om input te geven aan deze update tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst. Er wordt geen heel nieuw plan geschreven, maar het moet wel worden aangepast. Praat en denk mee, u bent meer dan welkom! 

Agenda (onder voorbehoud)

 • Wat tot stand kwam
 • Film
  WELKOM EN TOAST
  OVERZICHT 2022

Wat staat er te gebeuren in 2023:ACTUALISERING DORPSPLANONDERWERPEN:

 • Wonen en samenleving
  • Het karakter van Gorssel als Dorp
  • door Dorp gedragen keuzen Gorsselse Accommodaties
  • Maak Gorssel aantrekkelijk voor jongeren en jonge gezinnen
 • Zorg&Welzijn:
  • vergrijzing en mantelzorgers
  • Fijn wonen voor ouderen
 • Sport
  • vernieuwing zwembad de Boskoele
 • Duurzaamheid en energietransitie
  • Zonnepanelen, Windmolens, Waterstof, Innovaties
 • Natuur:
  • Gorsselse Heide
  •  Ravensweerd, dijk en Zandgat
 • Verkeer
  • Handhaving 30KM
  • Fietspad
  • Kunst en Cultuur
  • Kunst in het dorp en historie
 • Recreatie en Economie –
  • Recreatie en toerisme bevorderen
  • Breed Gorssels winkel aanbod
  • Goede voorzieningen
  • Geen industrie