21 maart ledenvergadering Dorpsraad

Om 19.30u staat de koffie klaar in de Vullerschool voor een lente-overleg van de Dorpsraad Gorssel. We starten om 20.00u. Van harte welkom!

Agenda (onder voorbehoud) 

Lente-overleg tussenstand

1. Welkom
2. Speerpunten afgelopen half jaar
– Communicatie
– Werkgroepen
– Uitwerking Dorpsplan 2018-2023
3. Korte presentaties
– Werkgroep Verkeer
– Werkgroep GA! (Gorsselse Accomodaties)
– Werkgroep Centrum Economie
4. Zienswijze Lelystad Airport
5. Organisatie Dorpsquiz
6. Leden & Communicatie
7. Vervolgstappen
– Bemensing wekrgroepen
– Uitwerking GA! plan
8. Ingekomen stukken.
9. Rondvraag & Borrel

Meld je aan via