Haalbaarheidsonderzoek Gorsselse Accommodaties in volle gang

Gorssel, 3 december 2021

De werkgroep Gorsselse Accommodaties (GA!) onderzoekt op dit moment de haalbaarheid voor de inpassing van de Vullerschool en ‘t Trefpunt in de kern van Gorssel. Zij onderzoekt onder andere een nieuw toekomstbestendig en duurzaam concept voor onderwijs, kinderopvang, binnensport en cultuur met ondersteunende horeca. Hiermee geeft zij verder invulling aan de raadsmotie. En aan de daarop volgende opdracht van het college om te komen tot een concreet haalbaarheidsonderzoek.
Binnen het onderzoek komen de volgende deelvragen voorbij:
• Wat zijn de leerlingenprognoses voor de komende decennia?
• Hoe gaan onderwijs en kinderopvang in het concept samenwerken?
• Hoe combineren we buitenschoolse opvang met binnensport en cultuur en
• Hoe faciliteren we een divers aanbod voor het verenigingsleven?

Twee locaties
Twee locaties bieden perspectief voor de inpassing van voorzieningen en functies die de werkgroep voor ogen heeft. Dat blijkt uit de eerste stedenbouwkundige analyses. Inpassing gebeurt in combinatie met de uitwerking van de woonvisie Gorssel. Het gaat om de locatie Vullerschool en ‘t Trefpunt. Voor de locatie Vullerschool is inpassing alleen mogelijk als er voor een deel gebruik gemaakt mag worden van de Roskamweide, die er naast ligt. Verder hebben beide locaties hun eigen planologische aandachts- en oplossingspunten. Denk ondermeer aan verkeersveiligheid, milieu en geluid. Die punten werkt de werkgroep verder uit, vertaald in een eerste stedenbouwkundige schets.


Uitwerken in haalbaarheidsonderzoek
De werkgroep streeft ernaar om twee volwaardige varianten voor genoemde locaties uit te werken in het haalbaarheidsonderzoek. Daarbij bekijkt zij ook welke financiële gevolgen ze hebben voor de gemeente en de deelnemende partijen. Als het ruimtelijk past, kunnen commerciële partijen het plan wellicht nog versterken. De werkgroep betrekt de huidige gebruikers van ‘t Trefpunt bij het onderzoek.

Afronding
Afronding van het haalbaarheidsonderzoek staat gepland voor het tweede kwartaal van 2022. De werkgroep deelt de resultaten van het onderzoek via informatieavonden met inwoners en betrokkenen uit de achterban van de betrokken partijen. Op die manier kan zij goed alle vragen ophalen en meningen peilen voor de definitieve besluitvorming.

Meer informatie leest u op www.gorsselseaccommodaties.nl.