Gorsselse inbreng in Structuurvisie gehonoreerd

StructuurvisieOp 24 oktober jongstleden hebben gemeente en Dorpsraad de Gorsselse inbreng voor de Structuurvisie Lochem besproken. Niet alle onderwerpen waren ingevuld zoals de Dorpsraad dat voor ogen had en zoals die waren aangedragen tijdens de dorpsraadpleging van 23 april jl. 
Het betrof onder andere de onderwerpen ‘Behoud van de open groene plekken in het dorp’, ‘Zoeklocaties voor eventuele woningbouw’ en de ‘Problematiek van de N348’. Na een toelichting van beide zijden zegde de verantwoordelijk wethouder Jan Kottelenberg toe de visie van de Dorpsraad ook op die onderwerpen op te nemen in de Structuurvisie.

De gemeente heeft haar waardering uitgesproken over de aanpak die de Dorpsraad gehanteerd heeft bij de opstelling van de Gorsselse inbreng in de Structuurvisie.

De Structuurvisie 2012-2020 Lochem wordt over een aantal weken ter inzage gelegd. Dan wordt iedereen in de gelegenheid gesteld daarop te reageren.

Lees meer over dit onderwerp onder Activiteiten op deze website.