Gorssel Aardgasvrij!

De overheid wil dat Nederland in 2050 aardgasvrij is. Lochem Energie heeft het initiatief genomen om zo mogelijk per wijk een actie starten om te bezien hoe een wijk aardgasvrij zou kunnen worden.  De bedoeling is dat per wijk of buurt een aantal mensen hierover in gesprek gaat, gericht op mogelijke acties in de (nabije en/of verre) toekomst. Denk bij voorbeeld aan onderwerpen als isolatie van huizen, overstap van aardgas op elektriciteit, zonnepanelen, warmtepompen en kleinschalige warmtenetten. Ook kan rekening gehouden worden met de doelstelling van de gemeente Lochem om in 2030 energieneutraal te zijn.

Dirk Jacques, aanjager

Na aanmelding bij Lochem Energie is sinds kort Dirk Jacques ´buurtaanjager´ in Gorssel om de genoemde acties van de grond te krijgen, bij voorkeur in een wijk of buurt. Vooralsnog is hij de enige buurtaanjager in Gorssel en zou Dirk graag in gesprek komen met inwoners die interesse hebben in het genoemde energievraagstuk. In eerste instantie zou bijvoorbeeld gekeken kunnen worden naar:

– welke buurten/wijken zijn er in Gorssel?
– In hoeverre zijn huizen in Gorssel geïsoleerd of eventueel al aardgasvrij?
– welke ontwikkelingen op energie-gebied zijn van belang?

Wilt u meedenken, meepraten en eventueel meeschrijven over ‘Gorssel Aardgasvrij’ meldt u zich dan aan via d.jacques@planet.nl. U ontvangt dan later een uitnodiging voor een bijeenkomst. Er wordt samengewerkt met de werkgroep Duurzaam&Groen van de Dorpsraad.nn nn nn