Geen gemeenteloket in Gorssel

De Lochemse politiek laat na een verbijsterende besluitvorming het Gorssels loket door de vingers glippen.

GemhuisGorsselEntree250px

Er komt geen gemeenteloket in Gorssel na sluiting van het gemeentehuis eind van het jaar. Dat was de uitkomst van een roerige vergadering van de gemeenteraad gisteravond in Lochem.
In juli stelde het college van B&W voor alle burgercontacten in Lochem te centraliseren, maar het kreeg toen van de raad de opdracht de mogelijkheden voor een burgerloket in Gorssel alsnog te onderzoeken. Het college heeft vervolgens de raad een aantal keuzes voorgelegd, variërend van een loket met slechts een bescheiden doorverwijsfunctie tot een loket met een behoorlijk uitgebreide dienstverlening, waar ze uit zou kunnen kiezen.

In haar vergadering van gisteravond werd de raad het niet eens over die keuzes, met als verbijsterend gevolg dat het oorspronkelijk voorstel van het college van juni jl. om geen enkele loketfunctie in Gorssel te behouden als aangenomen werd beschouwd.
De VVD zag helemaal niets in de vestiging van een loket in Gorssel in welke vorm dan ook. D66 en Gemeentebelangen wilden alles of niets. Deze partijen kregen de raad niet mee om een volwaardig loket in Gorssel te realiseren en besloten vervolgens om tegen alle verdere varianten in het raadsvoorstel te stemmen. Het betekende ook dat het voorstel van Groen Links om in Gorssel voor drie dagdelen een zogenaamd KlantContactCentrum in te richten, waar ook burgerzaken zoals het aanvragen van paspoort en rijbewijs afgehandeld zouden kunnen worden, het niet haalde.

Het gevolg was dat er voor geen enkel voorstel een meerderheid was, zodat het collegevoorstel van juli uiteindelijk overeind bleef. Na de stemming bleef de raad verbluft achter: de motie die begin juli breed werd gesteund, had tot niets geleid.

Alle fracties behalve de VVD waren voor een bepaalde loketfunctie in Gorssel, maar door het curieuze besluitvormingsproces komt er niets. Dorpsraden en indieners van het referendum, waarbij bijna 3000 handtekeningen ten gunste van een volwaardig gemeenteloket werden opgehaald, constateerden vol onbegrip, dat de politiek ‘dit zomaar tussen de vingers door heeft laten glippen’.

De dorpsraden van Eefde, Epse/Joppe en Gorssel hebben met afgrijzen kennis genomen van de politieke onmacht van de raadsleden. Van de bepleite saamhorigheid en verbondenheid in onze gemeente komt op deze manier weinig terecht. Waarom zouden we in de westelijke kernen ons best daarvoor doen als onze redelijke verzoeken (zoals voor een beperkt opengesteld loket) al niet tot een positief resultaat leiden? De gemeenteraad mag zich schamen, maar het college van B&W ook!

Toch geven wij de moed nog niet op. De raad of de gemeente kan op haar schreden terugkeren en het zeer werkbare voorstel van GroenLinks alsnog omarmen en daarmee erkennen dat er gisteren een door vrijwel iedereen ongewenste uitkomst was. 
We moedigen het college en de fracties aan om dit lef te tonen, en meer respect voor de westelijke kernen.
 

Gorssel, 9 oktober 2012