Tijdelijke woningbouw Smitskamp

Dorpsraad Gorssel is erg geschrokken van de keuze voor ’tijdelijke woningen’ op de Smitskamp langs de N348. Hoewel we begrijpen dat het belangrijk is om de Oekraïense vluchtelingen te (her)huisvesten, zijn we van mening dat deze plannen niet passen bij het karakter en de uitstraling van ons dorp.   De gemeenschap van Gorssel heeft tijdens…

Gepubliceerd op

Dorpsraad blijft bij standpunt

Dorpsraad blijft “vechten” voor wat Gorssel wil met School, Trefpunt en Sporthal. Naar aanleiding van een interview met de heer Rob de Winter in De Stentor wil de Dorpsraad benadrukken te blijven “vechten” voor wat de meerderheid van het dorp wil. De historische context die De heer de Winter in de Stentor noemt over een…

Gepubliceerd op

Brainstorm: woningen bouwen zonder ‘dorps karakter’ te verliezen

Op 19 april 2022 heeft er een brainstormsessie plaatsgevonden met enkele bewoners van Gorssel. Deze sessie was door de Dorpsraad Gorssel en twee studenten van Hogeschool Saxion georganiseerd. Deze brainstormsessie had als onderwerp ‘waar kunnen er woningen gebouwd worden in Gorssel, zonder dat Gorssel zijn ‘dorpse karakter’ verliest’. Dit is het onderwerp van het afstudeeronderzoek…

Gepubliceerd op

Haalbaarheidsonderzoek Gorsselse Accommodaties in volle gang

Gorssel, 3 december 2021 De werkgroep Gorsselse Accommodaties (GA!) onderzoekt op dit moment de haalbaarheid voor de inpassing van de Vullerschool en ‘t Trefpunt in de kern van Gorssel. Zij onderzoekt onder andere een nieuw toekomstbestendig en duurzaam concept voor onderwijs, kinderopvang, binnensport en cultuur met ondersteunende horeca. Hiermee geeft zij verder invulling aan de…

Gepubliceerd op