Tijdelijke woningbouw Smitskamp

Dorpsraad Gorssel is erg geschrokken van de keuze voor ’tijdelijke woningen’ op de Smitskamp langs de N348. Hoewel we begrijpen dat het belangrijk is om de Oekraïense vluchtelingen te (her)huisvesten, zijn we van mening dat deze plannen niet passen bij het karakter en de uitstraling van ons dorp.   De gemeenschap van Gorssel heeft tijdens…

Gepubliceerd op

Elektrische deelauto in Gorssel

Gedurende de periode van november 2023 tot en met januari 2024 hebben we de interesse in het gebruik van een elektrische deelauto in Gorssel kunnen peilen. Om deze interesse te stimuleren, heeft de Dorpsraad een speciaal aanbod mogelijk gemaakt. De eerste 25 deelnemers die zich binnen drie maanden aanmeldden voor de nieuwe Renault Zoe in…

Gepubliceerd op

Gorssel Japanse Duizendknoop Vrij

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) is een buitengewoon invasieve exotische plantensoort die aanzienlijke schade toebrengt aan de biodiversiteit, evenals aan woningen en infrastructuur. Deze plant verdringt inheemse plantensoorten en verspreidt zich razendsnel via diepgelegen wortelstokken, wat het uiterst moeilijk maakt om volledig te verwijderen. Het is essentieel om met grote precisie te werk te gaan bij…

Gepubliceerd op

Restauratie Mozaïekbank Den Oldenhof

De mozaïek­bank voor het gebouw Den Olden­hof aan de Hoofd­straat in Gorssel is gerestaureerd en in zijn oude glorie hersteld door ontwerpster Mirjam Tiggel­oven. Dorpsraad Gorssel heeft deze restauratie mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage te leveren. De bank was een cadeau van de Dorps­raad aan de Gorsselse gemeen­schap ter gelegenheid van de feestelijke opening…

Gepubliceerd op

Jongerenhuisvesting

De Werkgroep Jongerenhuisvesting Gorssel zet zich in voor woningen voor jongeren uit Gorssel. Deze gedreven werkgroep, bestaande uit Jur Bötzel, Verena Peters, Linda Sanders en Ronald Wieggers, zet zich daardoor actief in voor de toekomst van Gorssel. Iedereen is het er wel over eens dat jongeren de ruggengraat van de toekomstige gemeenschap zullen vormen. Daarom…

Gepubliceerd op

DORPSPLAN 2024-2029

Lees hier het interview met Dorpsraadvoorzitter Otto van Harmelen. ONDERWERPEN: Door uw mening weer te geven op “geeltjes” kunt u meewerken aan de actualisering van het Dorpsplan 2023-2029. En mocht u mee willen werken aan de uitwerking van een van de stellingen, meldt u bij de Dorpsraad

Gepubliceerd op

Seniorensoos

Iedere donderdagmiddag, tussen 14.30 en 16.30 uur, vindt er een warme en vrolijke bijeenkomst plaats in ’t Trefpunt in Gorssel. De Seniorensoos is een ontmoetingsplek waar zo’n 30 tot 40 senioren samenkomen. Naast het genieten van spelletjes zoals koersballen, sjoelen, Rummicub, Triominos en bridge, staat het sociale aspect centraal bij de Seniorensoos. Hier is ruimte…

Gepubliceerd op

Zorgcoördinator

Joke Lubberdink is een essentieel onderdeel van onze gemeenschap in Gorssel. Als zorgcoördinator voor ons prachtige dorp, speelt Joke een cruciale rol bij het ondersteunen en helpen van onze senioren om langer zelfstandig te kunnen wonen. Ze is een toegewijde, betrokken en warmhartige professional, die altijd klaarstaat om te helpen. Joke Lubberdink werkt niet alleen…

Gepubliceerd op

Gorssel bloeit

Gorssel Bloeit heeft een duidelijk doel voor ogen: het Centrum en de directe omgeving van Gorssel tot bloei brengen door jaarrond goed verzorgde bloembakken te onderhouden. Als Gorssel Bloeit, werken we met een groep van ongeveer 8 tot 12 vrijwilligers, zodat de activiteit voor iedereen leuk en haalbaar blijft. Het sociale aspect staat centraal in…

Gepubliceerd op

Gorsselse Accommodaties (GA!)

UPDATE Otto van Harmelen, werkgroep GA! 20 december 2022: Het GA! project loopt maar gaat nog steeds erg langzaam.-Er zijn uitwerkingen gedaan voor de 2 locaties; school en Trefpunt.-Er zijn overleggen geweest om te kijken wat de beste partij voor de BSO is.-Er wordt gesproken met de bibliotheek.-Er zijn uitwerkingen gemaakt van de bezettingsgraad van…

Gepubliceerd op