Brainstorm: waar bouwen zonder ‘dorps karakter’ te verliezen

Op 19 april 2022 heeft er een brainstormsessie plaatsgevonden met enkele bewoners van Gorssel. Deze sessie was door de Dorpsraad Gorssel en twee studenten van Hogeschool Saxion georganiseerd. Deze brainstormsessie had als onderwerp ‘waar kunnen er woningen gebouwd worden in Gorssel, zonder dat Gorssel zijn ‘dorpse karakter’ verliest’.nnDit is het onderwerp van het afstudeeronderzoek van Job Aleven en Pieter Bouwman, twee vierdejaars studenten van Hogeschool Saxion die zich 20 weken bezighouden met dit onderwerp. Dit is een ‘vrije’ opdracht, wat betekent dat er wordt gekeken vanuit hun opleiding Stedenbouwkundig Ontwerpen. De resultaten en bevindingen van hun onderzoek zullen dienen als aanbeveling, en zullen dus niet definitief zijn. De brainstormsessie had als achtergrondgedachte dat de studenten graag extra inzicht en informatie kregen over bepaalde onderwerpen/locaties die zij tegenkomen tijdens hun onderzoek.nnTijdens deze brainstormsessie, hebben de aanwezigen met elkaar gepraat en gediscussieerd over meerdere potentiële locaties en enkele stellingen. Deze avond was erg waardevol voor het afstudeeronderzoek. Enkele uitkomsten die naar voren kwamen uit deze avondsessie waren dat de Vullerschool en ’t Trefpunt in het dorp moeten blijven. Woningbouw gerelateerd kwam naar voren dat er aan alle kanten van Gorssel uitgebreid kan worden, met daarbij zeggend dat elke kant wel andere argumenten heeft. Ook bleek dat de voorkeur uit gaat naar één of meerdere grotere uitbreidlocaties in plaats van allerlei kleinere locaties. Tevens kunnen er appartementencomplexen komen met maximaal drie lagen, mits deze op logische plekken komen en vooral op inbreidingslocaties.nn