21 maart ledenvergadering Dorpsraad

Om 19.30u staat de koffie klaar in de Vullerschool voor een lente-overleg van de Dorpsraad Gorssel. We starten om 20.00u. Van harte welkom!n

nnAgenda (onder voorbehoud) nn

n

nnLente-overleg tussenstand nn1. Welkomn2. Speerpunten afgelopen half jaarn- Communicatien- Werkgroepenn- Uitwerking Dorpsplan 2018-2023n3. Korte presentatiesn- Werkgroep Verkeern- Werkgroep GA! (Gorsselse Accomodaties)n- Werkgroep Centrum Economien4. Zienswijze Lelystad Airportn5. Organisatie Dorpsquizn6. Leden & Communicatien7. Vervolgstappenn- Bemensing wekrgroepenn- Uitwerking GA! plann8. Ingekomen stukken.n9. Rondvraag & Borrelnn

nMeld je aan via info@dorpsraadgorssel.nlnn