Herstel Openluchttheater

Het Openluchttheater is gerenoveerd en is op 17 mei 2013 feestelijk in gebruik genomen. Daarmee is een belangrijk project van de Dorpsraad afgerond. De Dorpsraad had het initiatief genomen voor de renovatie van het vervallen openluchttheater en het opknappen van het verwaarloosde terrein. Daar is jaren aan gewerkt. Plannen maken, financiers zoeken, afspraken met omwonenden maken, en uiteindelijk kon begin dit jaar worden gestart met de werkzaamheden. Het resultaat mag er zijn. Op de hoek van de Molenweg en de Esdoornlaan is een prachtig parkje gecreëerd met een fraai podium en ongeveer 80 zitplaatsen voor toeschouwers. Theater en park worden nu beheerd door de Stichting Openluchttheater Gorssel met veel vrijwilligers.
De renovatie heeft ongeveer € 50.000 gekost dat is opgebracht door de Dorpsraad (€ 7.000), gemeente Lochem, Rabobank, Woningstichting De Groene Waarden, provincie Gelderland. Het team van ‘Zomer in Gelderland’ 2012 heeft de gewonnen prijs van € 1.000 beschikbaar gesteld voor de renovatie.