Gorssel bloeit!

Gorssel Bloeit heeft als doel het Centrum en de directe omgeving van Gorssel te verlevendigen door het plaatsen en onderhouden van goed verzorgde bloembakken het hele jaar rond. Het Centrum en directe omgeving zijn uitermate belangrijk voor de leefbaarheid van ons dorp. De aldaar gevestigde voorzieningen zorgen ervoor dat veel inwoners het gebied wekelijks of zelfs dagelijks bezoeken.

Het plan is grotendeels uitgewerkt op papier en er is al een fonds aanwezig voor de opstart van het project vanuit de Dorpsraad. Aan verdere financiering wordt gewerkt zodat er naar verwachting in de tweede helft 2021 een start gemaakt kan worden met het plaatsen van de eerste bloembakken met een Najaarsthema.

De Campagne voor de werving is inmiddels begonnen (04-2021), de verwachting is dat er gestart kan worden met een club van circa 8 tot 12 vrijwilligers zodat het voor alle deelnemers een leuke en gezonde activiteit is en blijft. Daarnaast zal het Sociale aspect in de vorm van onderlinge samenwerking en de aanwezigheid in het hart van onze samenleving met vele contacten met inwoners en bezoekers van Gorssel centraal staan in `Gorssel Bloeit`.

Wilt u meedoen? Stuur dan een berichtje naar gorsselbloeit@outlook.com  of lever de Wervingsfolder in bij boekhandel Bechtle. (Een eerste kennismaking verplicht tot niets natuurlijk!)