ALV Dorpsraad Gorssel – online

Datum/Tijd
maandag 17 mei 2021
20:00 - 22:00


Graag ontmoeten we onze leden! Dat doen we het liefst fysiek, maar dat kan nog steeds niet. Dus doen we dat online, via Zoom. Als u niet weet hoe dat werkt (een link voor de vergadering wordt gedeeld) dan helpen wij u graag.

De agenda:

1. Opening en terugblik
2. Dechargeren bestuurslid Herman Beekhuis
3. Benoeming nieuwe bestuursleden Niels Heemskerk en Wilja Klein Teeselink
4. Voortgang van de werkgroepen (2 minuten Pitch)
5. Décharge penningmeester op advies van de kascommissie
6. Aandacht voor taakstelling werkgroep Duurzaamheid en Energie transitie
7. Lancering plan deelauto, collectieve zonnedaken en de Hanze Box ism met Lochem Energie.
8. Voortgang Woonvisie Gorssel
9. Rondvraag

Plaats een reactie