Openstelling IJsseldijken

De Dorpsraad zet zich er al vele jaren voor in om de dijken richting Epse en Eefde open te stellen voor wandelaars en waar mogelijk voor fietsers. De dijken zijn nu  afgesloten door het Waterschap Rijn & IJssel op grond van vage toezeggingen in een ver verleden. Het Waterschap, gesteund door een handjevol aanwonenden en…

Gepubliceerd op

PHS – GON: intensivering spoorvervoer

PHS staat voor Programma Hoogfrequent Spoorvervoer en houdt een intensivering van het spoorvervoer in Nederland in, met als doel spoorboekloos rijden. Daarvoor is het nodig dat het goederenvervoer over spoor anders wordt georganiseerd om ruimte te maken op de lijnen voor personenvervoer. In onze regio heet dit GON: Goederenvervoer Oost Nederland. Volgens de PHS-plannen van…

Gepubliceerd op

N348

Begin 2012 heeft de provincie besloten dat er geen nieuwe rondweg om Gorssel komt en ook geen tunnelbak bij Gorssel (variant 1C) en in juni 2012 heeft de provincie besloten in ieder geval tot 2015 geen budget beschikbaar te stellen voor ingrijpende aanpassingen langs het bestaande traject (varianten 1A of 1B met gescheiden hoofdbaan en…

Gepubliceerd op

DORPSPLAN 2023-2029

Lees hier het interview met Dorpsraadvoorzitter Otto van Harmelen. ONDERWERPEN: Door uw mening weer te geven op “geeltjes” kunt u meewerken aan de actualisering van het Dorpsplan 2023-2029. En mocht u mee willen werken aan de uitwerking van een van de stellingen, meldt u bij de Dorpsraad

Gepubliceerd op

Gorssel Bloeit!

dav

Gorssel Bloeit folder 2.0 Gorssel Bloeit heeft als doel het Centrum en de directe omgeving van Gorssel te verlevendigen door het plaatsen en onderhouden van goed verzorgde bloembakken het hele jaar rond.  Het Centrum en directe omgeving zijn uitermate belangrijk voor de leefbaarheid van ons dorp. De aldaar gevestigde voorzieningen zorgen ervoor dat veel inwoners…

Gepubliceerd op