Activiteiten

Werkgroepen en bestuur van de Vereniging Dorpsraad Gorssel zijn actief op vele fronten, in en voor Gorssel. Zowel als schakel tussen de inwoners van Gorssel en de gemeente Lochem en andere instanties als met eigen initiatieven. Uitgangspunt daarbij is het Dorpsplan. Begin 2013 is met veel inbreng van bewoners van Gorssel een nieuw Dorpsplan tot stand gekomen dat geldt voor de jaren 2013 tot 2017.

Hieronder op deze pagina vindt u een kort overzicht van alle activiteiten. Klik op de foto of in het menu aan de linkerzijde van het scherm voor een uitvoerige beschrijving per project. De teksten van deze onderwerpen en de bijlagen worden regelmatig geactualiseerd. Meer actuele ontwikkelingen over deze activiteiten staat ook in de rubriek ‘Nieuws’ in het hoofdmenu. 

 

Kort overzicht van de activiteiten van de Dorpsraad 

Lopende projecten

 

 

 

 

VoorbladDorpsplan190x143

Dorpsplan Gorssel 2013-2017
De Dorpsraad heeft met inwoners van Gorssel een nieuw Dorpsplan opgesteld. Wat willen we in Gorssel in 2013 tot 2017 bereiken?

 

Museum190x143

Museum
Gorssel krijgt een prachtig museum. Goed voor de leven-digheid en bedrijvigheid in het dorp. Kansen, uitdagingen, maar ook een aantal zorgpunten.

 

Dijken190x143a

Openstelling IJsseldijken
De Dorpsraad streeft naar openstelling van de IJsseldijken naar Eefde en Epse voor wandelaars en waar mogelijk voor fietsers. 

         

WiFiZoneLogo190x143

WiFi zone in centrum Gorssel
Museum MORE, Ondernemers-vereniging Gorssel Buiten-gewoon en de Dorpsraad werken aan een openbaar WiFi-netwerk in het centrum van Gorssel.

  GemBalieOldenhof190x143

Gemeenteloket
Gorssel heeft haar gemeente-loket, ook na sluiting van het gemeentehuis, behouden. De Dorpsraad heeft zich hier intensief voor ingezet. Het loket is nu gevestigd in Den Oldenhof.

 

PHSkaartje250x175

PHS – GON: intensivering spoorgoederenvervoer
De Dorpsraad is tegen de plannen voor een forse intensivering van het goederen-vervoer langs ons dorp.

 

 

 

 

 

N348
Geen ingrijpende maatregelen op het bestaande trace van de N348 zoals parallelwegen en vierbaans kruising bij Quatre Bras.

 

 

 

 

 

   

Werkgroepen

 

 

   

Accommodaties190x143

Accommodatiebeleid
De werkgroep brengt de verschillende locaties van verenigingen en instellingen in kaart. Hoe kunnen we beter en efficiënter omgaan met die locaties? 

 

Centrumvisie190x143

Centrum
De werkgroep heeft voorjaar 2015 een speel- en ont-moetingsplek in het Oldenhof-park gerealiseerd. De werkgroep houdt zich bezig met uiteenlopende onderwerpen die in het centrum van Gorssel spelen. 

 

Cultuurhistorie190x143

Cultuurhistorie & landschap
De werkgroep brengt de cultuurhistorie van dorp en buitengebied in kaart en maakt op basis daarvan plannen voor behoud en vernieuwing.

 

 

 

 

 

RT190x143

Recreatie & toerisme
Met de komst van het museum worden recreatie en toerisme belangrijker. Hoe spelen we daarop in en houden we het dorp ook aantrekkelijk voor de inwoners?

 

GorsselSamSamLogoTransGR

GorsselSamSam
Zorgtaken gaan van de landelijke overheid naar de gemeente. Door bezuinigingen wordt een groter beroep gedaan op onderlinge solidariteit van de burgers. GorsselSamSam wil daarbij helpen.

 

VerkeerHoofdstr250px

Verkeer
Hoe zorgen we voor een grotere verkeersveiligheid in het dorp?
De werkgroep overlegt met gemeente en provincie over weginrichting, bewegwijzering, parkeren en veiligheid.

 

 

 

   

Afgeronde projecten

   

OLTopening250px

Herstel Openluchttheater
De Dorpsraad heeft het open-luchttheater aan de Molenweg/ Esdoornlaan gerenoveerd tot een mooi parkje en een kleinschalig theater dat nu wordt beheerd door een aparte stichting.

 

BPGorsselElfUur

Nieuw bestemmingsplan
In 2013 is een nieuw bestemmingsplan voor de geheel kern van Gorssel vastgesteld, inclusief een aantal wijzigingen na bezwaren van de Dorpsraad.

 

SV Raamposter180x139

Structuurvisie en Woonvisie
De gemeente Lochem heeft een nieuwe Structuurvisie 2012-2020. Gorssel maakte haar eigen deel. Tezamen met de woonvisie is het een belangrijk beleids- en toetsingsinstrument.

 

 

 

 

 

Ravenswaarden250px

Beheervisie Ravenswaarden
De Dorpsraad heeft deel-genomen aan een werkgroep die een nieuwe visie voor de Ravenswaarden heeft voorbereid, en daarbij o.a. recreatief medegebruik ingebracht.

 

Oldenhof190x143(2)

Den Oldenhof
De Dorpsraad heeft deel genomen aan een werkgroep voor de functie en invulling van de herbouwde Oldenhof.

 

Mozaiekbank190x143

Mozaiekbank Den Oldenhof
Kunstenaars Kees Schwarze en Mirjam Tiggeloven hebben in opdracht van de Dorpsraad een prachtige bank voor Den Oldenhof gebouwd.

 

       

GorsselNLlogo190x143

Gorssel.nl 
De Dorpsraad heeft geholpen met het opzetten van deze website en betaalt jaarlijks nog een gering bedrag voor de technische instandhouding, omdat we het voor ons dorp zo’n belangrijk initiatief vinden.
De website heeft een eigen, onafhankelijke redactie.

 


Gorssel op glasvezel
De gezamenlijke dorpsraden van de gemeente speelden een belangrijke rol bij de aanleg in 2011 van een supersnel glasverzelnetwerk in de kernen.

 


Bestemmingsplan buitengebied
De gehele gemeente Lochem heeft in 2011 een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied gekregen. De Dorpsraad wilde enige aanpassingen daarvan, maar  die zijn niet overgenomen.

 

       


Ontwerp Grooterkamp
Een alternatief planologisch ontwerp gemaakt in opdracht van de Dorpsraad is het definitieve ontwerp voor deze nieuwe wijk geworden.

 


Bouwplan Poststraat 7
Nieuwbouw op deze plek is logisch, maar moet wel passen op die kleine ruimte en bij het dorpse karakter van Gorssel.

 


Toegang tot de IJssel
Een plekje om te recreeren en te genieten van de IJssel zit er voorlopig niet in. Het blijft een lang gekoesterde wens.

         

Herinrichting Nijverheidsplein
In goed overleg tussen gemeente, omwonenden en de Dorpsraad is het Nijverheidsplein in 2010 mooi en functioneel ingericht.

 

Gedicht aan de Hoofdstraat
Een gebeiteld gedicht bij de pomp aan de Hoofdstraat, als symbool voor het prettige leven in ons dorp.

 

 

Plaats een reactie