Verkeer

Wegen, weginrichting, verkeer en vervoer hebben alles met veiligheid en leefbaarheid te maken. De werkgroep verkeer buigt zich over deze onderwerpen. Doet voorstellen voor verbetering van bestaande situaties, beoordeelt plannen, in de kom van Gorssel en het buitengebied.

Herinrichting Joppelaan
Gelukkig is de Joppelaan vanaf het kruispunt Kamperweg richting Joppe nu opnieuw ingericht, met klinkers en duidelijke fietsstroken. Een hele verbetering. Ook het onoverzichtelijke en gevaarlijke kruispunt met Kamperweg, Molenweg en Noorseweg is opnieuw ingericht, het is inmiddels geen voorrangskruising meer en er zijn herkenbare oversteekplaatsen voor kinderen. De werkgroep heeft vooraf de herinrichtingsplannen bestudeerd en enkele voorstellen gedaan voor verbetering.
Eerder had de Dorpsraad voorgesteld om bij de herinrichting van het Nijverheidsplein in 2010 tegelijkertijd het aangrenzende stuk van de Joppelaan eveneens van klinkers te voorzien. De Joppelaan is daar door een flauwe bocht onoverzichtelijk en er wordt te vaak te hard gereden. De gemeente heeft dat voorstel helaas niet overgenomen.

30 km zones buiten de bebouwde kom
De 30km zone in grote delen van de kern is een goede zaak, maar dat die zone op de Kamperweg reeds bij de Steltenberg (kruising met de nieuwe weg naar Grooterkamp) begint is een lachertje. Jarenlang was er een vergelijkbare situatie op de Joppelaan: de 30km-zone begon daar bij het tramhuisje maar daar was de weg totaal niet op ingericht. 30 km werkt alleen (en mag wettelijk ook alleen) als de inrichting van de weg daarop is afgestemd. Het plaatsen van een 30km bord zonder bijbehorende aanpassingen van de weg leidt naar onze mening slechts tot schijnveiligheid. Het betreffende wegvak van de Kamperweg dateert nog uit het 80km-tijdperk en het is logisch dat daar veel te hard wordt gereden. Aankomend bij de Veldhofstraat is er dan geen waarschuwing of snelheidsbord, omdat het immers formeel al 30km-zone is.
Snelheidsremmende maatregelen en gedeeltelijke reconstructie zijn noodzakelijk, zoals herinrichting van het kruispunt met de Kwekerijweg en Grooterkamp en met de Hoefslag, fietssuggestiestroken, afwisselende bestrating, versmallingen, etc.

Andere activiteiten
Een belangrijk thema voor Gorssel zijn de plannen voor de N348. Deze zijn beschreven in een afzonderlijk artikel op deze website.

De Dorpsraad heeft adviezen gegeven of gevraagd om maatregelen, zoals met betrekking tot:

 •  Onveilige situatie voor wandelaars en fietsers op de Hoofdstraat t.h.v. de Roskam
 • Parkeren op het marktplein voor Den Oldenhof
 • Parkeren voor de kerk en Stormink, Vullerschool en de Roskam
 • De zichtbaarheid en effectiviteit van verkeersborden
 • Aanpassing van de drempels in het dorp
 • Maatregelen bij de Vullerschool, medewerking aan het schoolroute-onderzoek van de Vullerschool
  (in samenwerking met initiatiefnemers vanuit de school)
 • Verbetering van de veiligheid op de meest gevaarlijke kruispunten in Gorssel,
  bijv. Hassinklaan –  N348 en Markeweg – N348
 • Verbetering van de fietspaden
 • Fietsroute Gorssel (Ketenbosweg) en Epse (Hassinklaan), met mogelijke verlenging
  naar Deventer  (Kloosterlanden)
 • Inrichting bij bushaltes bij de Borkel
 • Het verloop van de Hoofdstraat bij de kerk

2 gedachten over “Verkeer”

 1. Goedendag,
  Zou u met mij mee willen denken over het volgende: parkeerplaats Totalbeauty Hoofdstraat 48, wordt openbaar gebruikt. Vroeger was dat van de Rabobank. Dus men is het ook gewend. En dat is prima. Maar mijn werkgever huurt die hele parkeerplaats samen met pand en tuin. Het onderhoud komt voor haar rekening. Ik vind dat eigenlijk niet zo eerlijk. Ook is er een pin de Geldmaat. Gebruikers parkeren ook op eingenlijk ‘onze’ parkeerplaats. Nogmaals prima dat het openbaar is. Alleen zij hoeft dan toch niet daar dan zo alleen in te staan. Mbt onderhoud berm etc.

  Met vriendelijke groeten Merel Scharrenberg Boschloo

  Beantwoorden
 2. Heer Wiegerink, graag wil ik nog weer even de 2 punten aankaarten, waarover ik laatst met u sprak, en die u mij verzocht, langs de elektronische weg kenbaar te maken. Het gaat over de nog niet (goed ) aangebrachte fiets-opstelstroken bij de kruising va de RW 348 / Elfuursweg en ook aan de Ravensweerdsweg-kant. Als fietser moet je heel goed uitkijken, om niet ,geschept’ te worden door auto’s, als je de kruising recht wilt oversteken – echt een niet ongevaarlijke situatie ! Het andere punt betreft de T-kruising Parallelweg – Elfuursweg; uit alle drie richtingen komend, heeft men geen goed uitzicht. weliswaar “maant” het verhoogde kruisingsvlak tot vermindering van snelheid en oplettendheid, maar de situatie blijft onoverzichtelijk. Zou het aanbrengen van 2 spiegels (aan de lantaarnpaal aan de Elfuursweg (?) de veiligheid niet ten goede kunnen komen? Hartelijk dank, dat u deze punten in de Verkeerscommissie in bespreking wilt brengen, D.J. ter Braak.

  Beantwoorden

Plaats een reactie