kop

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
GorsselNL-sceenshotwinterKL

Alles van, voor en door Gorssel leest u op Gorssel.nl

De Dorpsraad heeft geholpen met het opzetten van deze website en betaalt jaarlijks nog een gering bedrag voor de technische instandhouding, omdat we het voor ons dorp zo'n belangrijk initiatief vinden. De website heeft een eigen, onafhankelijke redactie.

    www.gorssel.nl
briefhoofd200px  
Openluchttheater Gorssel

Op initiatief van de Dorpsraad is het openluchttheater op de hoek Esdoornlaan en Molenweg in Gorssel gerenoveerd. Het is nu weer een prachtig openbaar toegankelijk parkje met een fraai podium en ongeveer 100 zitplaatsen. Het wordt beheerd door de Stichting Openluchttheater Gorssel.
 
 

www.openluchttheatergorssel.nl

GemeenteLogo266px Gemeente Lochem
De website van de gemeente biedt veel informatie over het bestuur en de organisatie. U kunt bepaalde diensten digitaal afnemen (digitaal loket), en u vindt er agenda's, collegevoorstellen en andere stukken van de vergaderingen van de gemeenteraad en van de Ronde Tafel Gesprekken (RTG) met de raad.
  www.lochem.nl
DorpsraadEefdeLogo Dorpsraad Eefde
Belangenorganisatie voor Eefde. De dorpsraden van Gorssel en Eefde trekken in bepaalde projecten (N348, gemeenteloket Gorssel) samen op. 
  www.dorpsraadeefde.nl
EpseJoppeKop250px Dorpsraad Epse-Joppe
Belangenorganisatie voor Epse en Joppe. De dorpsraden van Gorssel en Epse-Joppe trekken in bepaalde projecten gezamenlijk op. 
  www.epsejoppe.nl
RONAlogo250px RONA
Het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) wil de leefbaarheid en veiligheid voor mensen die nabij de IJssellijn (langs Gorssel), Twentelijn en Twentekanaallijn wonen verbeteren cq waarborgen. RONA voert oppositie tegen de PHS-plannen (Programma Hoogfequent Spoorvervoer) van de rijksoverheid. 
De Dorpsraad Gorssel is lid van RONA.
 

www.rona-info.nl

DKK Gelderland

Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK Gelderland)
In 2016 zijn de Vereniging Kleine Kernen Gelderland en de Federatie Dorpshuizen Gelderland gefuseerd. De nieuwe organisatie heet Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK Gelderland). De DKK ondersteunt dorpsraden met specifieke expertise op het gebied van ruimtelijke ordening, juridische zaken of met kennis op landschappelijk of stedenbouwkundig gebied.
De Dorpsraad Gorssel is lid van DKK-Gelderland.

 

www.dkkgelderland.nl

ProvGeldLogo Provincie Gelderland   www.gelderland.nl 
StedendriehoekLogo200px Samenwerkingsverband Stedendriehoek
waar ook de gemeente Lochem aan deelneemt 
  www.regiostedendriehoek.nl