kop

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Nieuws

 
 

De Vereniging Dorpsraad Gorssel houdt op woensdag 31 mei 2017 haar jaarlijkse ledenvergadering in de kerk in Gorssel. Naast de gebruikelijke verenigingstechnische zaken en een toelichting op de gang van zaken in 2016 en 2017, wordt een belangrijk deel van de bijeenkomst besteed aan het nieuwe dorpsplan dat begin 2018 klaar moet zijn. Daarbij wordt ook het bestaande Dorpsplan 2013-2017 geëvalueerd.

Dorpsplan
VoorbladDorpsplan325px

 

Op de agenda van de ledenvergadering van de Dorpsraad Gorssel staan o.m. de evaluatie van dit plan en het nieuwe dorpsplan dat begin 2018 klaar moet zijn. Het bestuur van de Dorpsraad is samen met een groepje mensen nu al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe dorpsplan. Daarvan worden de aanwezigen tijdens de ledenvergadering alvast op de hoogte gebracht. Uiteraard betrekt de Dorpsraad komend najaar zoveel mogelijk inwoners, verenigingen, ondernemers, instellingen etc. bij het proces. Tijdens de ledenvergadering wil de Dorpsraad met de aanwezigen graag evalueren wat er met het lopende Dorpsplan 2013-2017 is gebeurd: wat is gerealiseerd, wat is niet gerealiseerd, zijn de niet gerealiseerde zaken uit het huidige dorpsplan de moeite waard om alsnog op te pakken, zijn er nieuwe wensen en aandachtspunten? De Dorpsraad: “Leuk om samen alvast over te filosoferen!”

Alle inwoners welkom
Zoals gebruikelijk nodigt de Dorpsraad niet alleen haar leden uit voor deze vergadering, maar alle inwoners uit Gorssel. Die laatsten mogen gewoon meedoen met de vergadering, maar over de verenigingszaken hebben ze geen stemrecht. Ook vertegenwoordigers van de gemeente (raad, wethouder, ambtenaren) zijn uitgenodigd. De leden van de Dorpsraad Gorssel ontvangen overigens later deze maand nog de formele uitnodiging.

De vergaderstukken zijn in een apart nieuwsbericht op deze website te vinden.

DorpsraadLogoTransLedenvergadering Dorpsraad Gorssel
Woensdag 31 mei 2017
NH Kerk, Hoofdstraat 27 in Gorssel
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30


Gorssel, 9 mei 2017